Καθαρισμός Στρώματος

 

   Ο καθαρισμός πληρεί όλες τις προυποθέσεις ενός υγιεινού στρώματος.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμαι καθαρίζει και αφερεί σκόνη, βακτηρίδια,
μύκητες και ότι υπάρχει που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι.

Το στρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη διαδικασία. 

Χρησιμοποιούμαι οικολογικά προϊόντα απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο.   


Η μέθοδος καθαρισμού κυρίως σε παιδικά στρώματα συνιστάται τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο για επιπλέον προστασία από αλλεργίες, παιδικό άσμα και ιώσεις του αναπνευστικού.